Páxina principal

Organización de productores de Mexillón de Galicia.

Defensa dos intereses

OPMEGA axunta esforzos e trabállase na mellora e defensa dos intereses dos seus produtores e do seu mexillón de Galicia.

Representatividade

OPMEGA é a organización máis representativa o sector mexilloeiro galego e está presente en todos os foros, tanto autonómicos como nacional.

Os nosos números

Actualmente está integrada por 579 bateas e 312 socios agrupados en 11 delegacións distribuídas nas rías de Muros e Noia, Arousa, Pontevedra, Vigo e Portugal.

Organización de Productores de Mexillón de Galicia

OPMEGA, é unha OP con ámbito de actuación nacional recoñecida por Orde do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, do 30 de decembro de 1986 (Boletín Oficial do Estado nº23, de data 27.01.1987) como a OPP-18.

Constituída orixinalmente en 1986 como OPMAR cambiou a súa denominación social a OPMEGA no ano 1996.

Desde a súa fundación, OPMEGA aglutina a produtores de todas as rías galegas, onde se axuntan esforzos e trabállase na mellora e defensa dos intereses dos seus produtores e do seu mexillón de Galicia.

OPMEGA é a organización máis representativa do sector mexilloeiro galego e está presente en todos os foros, tanto autonómicos como nacional, onde se debatan e téñase que defender e publicitar os intereses do sector.

Actualmente está integrada por 579 bateas e 312 socios agrupados en 11 delegacións distribuídas nas rías de Muros e Noia, Arousa, Pontevedra, Vigo e Portugal

579

bateas

312

socios

11

delegacións

Por qué os mexillóns son unha boa idea.

1. Proceso natural

Cultivados no seu propio medio natural, os mexillóns depuranse con auga de mar esterilizada.

2. Calidade demostrada

Un riguroso control sanitario aplicado diariamente garantiza ao cen por cen a súa calidade.

3. Alimento nutritivo

Contén vitaminas C, D, B1, B2, P.P e protovitamina A en altas proporcións, ideal para a nosa dieta.

Stellamare nace como marca vinculada a OPMEGA para
facilitar a venda de mexillón e os seus derivados en
mercados internacionais e así promover acordos comerciais.

As nosas receitas

Contacta con nós

Estamos á túa disposición

Formulario de contacto