PPYC

Plan de Producción y Comercialización

Os Plans de Produción e Comercialización son un instrumento innovador que permite a xestión colectiva das actividades dos produtores e grazas á cal as organizacións poden tomar medidas axeitadas ao logro dos seus obxectivos e contribuir á sostenibilidade das actividades pesqueiras.

OPMEGA (OPP-18) definiu unha serie de eixes estratéxicos desenvolvidos anualmente a través de accións concretas, establecidas en acordo á Recomendación de 3 de marzo de 2014 relativa ao establecemento e aplicación dos Plans de Produción e Comercialización:

Anualidade 2016:

Medida 1. Certificado ao amparo da DOP Mexillón de Galicia.

Medida 2. Campaña para mellorar o mexillón doutras ofertas substitutivas e unha mellor posición comercial.

Medida 3. Prospección comercial para diversos propósitos.

Medida 5. Convenio laboratorio analíticas.

Medida 6. Implantación ferramentas TIC.

Medida 7. Proxecto de investigación de elaboración de alimentos preparados.

Medida 12. Páxina web dinámica.

Anualidade 2017:

Medida 1. Certificado ao amparo da DOP Mexillón de Galicia.

Medida 2.– Campaña para mellorar o mexillón doutras ofertas substitutivas e unha mellor posición comercial.

Medida 5. Convenio laboratorio analíticas.

Medida 7. Proxecto de investigación de elaboración de alimentos preparados.

Medida 12. Páxina web dinámica.

Anualidade 2018:

Medida 2. Elaboración de estratexia.

Medida 3.- Renovación de ferramentas informáticas.

Medida 4.- Certificado ao amparo da Denominación de Orixe Protexida “Mexillón de Galicia”.

Medida 5. Xornadas Mexillón de Galicia.

Medida 9. Estudo de mercado do ‘Chorito’.

Medida 11. Proxecto de detección de virus entéricos infecciosos en moluscos sometidos a tratamento 90/90.

Anualidade 2019:

Medida 1. Estudo sobre posibles vías de aproveitamento do exceso de laboreo.

Medida 2.- Congreso de Organización de Productores Pesqueiros.

Medida 4. Implantación de ferramentas TIC.

Medida 5.- Certificado ao amparo da Denominación de Orixe Protexida “Mexillón de Galicia”.

Medida 6.- Certificación MSC.

Medida 7.- Xornada Mexillón de Galicia.

Medida 8. Creación dun departamento de comercio exterior.

Medida 9.- Definición de novas vías de comercialización.

Medida 10.- Accións de promoción.

Medida 11.- Proxecto de detección de virus entéricos infecciosos en moluscos sometidos a tratamento 90/90.

Medida 13.- Benchmarking sobre novos materiais.

Medida 14.- Actividades formativas.

Medida 15. Busca de novas solucións tecnolóxicas a bordo dos buques.

Anualidade 2020:

Medida 1.- Defensa dos intereses dos asociados ante os organismos.

Medida 2.- Certificado o amparo da Denominación de Oríxen Protexida “Mexillón de Galicia”.

Medida 3.- Certificación MSC.

Medida 4.- II Congreso internacional de Organizacions de Productores Pesqueros.

Medida 5.- Xornada Mexillón de Galicia.

Medida 6.- Accións de Promoción.

Medida 7.- Estudo mercado de Portugal.

Medida 8.- Accións para a posta en valor do oficio.

Medida 9.- Deseño e desenvolvemento dun sistema experimental da captura de semente de mexillón.

Medida 10.- Definición de novas vías de comercialización.

Medida 11.- Accións de comunicación.

Medida 12.- Plan de formación para o personal e membros da organización.

Medida 13.- Dotación e posta en marcha de laboratorio.

Medida 14.- Planta de calibraje e cocedero de mexillón.

Medida 15.- Desenvolvemento dunha plataforma web para a xestión e seguimento dos pedidos.

Medida 16.- Contratación empresa externa para realización de plan de producción e comercialización e informe anual.

Medida 17.- Contratación empresa externa para realización de auditoría.

Medida 18.- Contratación empresa externa para realización de auditoría bienal.

Anualidade 2021

Medida 1.- Defenda dos intereses dos asociados ante os organismos de xestión pesqueira e representación da organización.

Medida 2.- Certificado o amparo da Denominación de Orixe Protexida “Mexillón de Galicia”.

Medida 3.- Certificación MSC.

Medida 4.- Xornada Mexillón de Galicia.

Medida 5.- Accións de promoción.

Medida 6.- Estudo de mercado de Portugal.

Medida 7.- Accións para a posta en valor do oficio: #Batéate no Barbanza.

Medida 8.- Deseño e desenvolvemento dun sistema experimental de captura de semente de mexillón.

Medida 9.- Accións de comunicación.

Medida 10.- Plan de formación para el personal e membros da organización.

Medida 11.- Valorización da concha do mexillón.

Medida 12.- Líña de conxelado e envasado de mexillón.

Medida 13.- Auditoría económica.

Medida 14.- Sistema de xestión de pedidos OPMEGA.

Medida 15.- Instalación de frio industrial na planta de calibraxe e cocedero de mexillón.