Anuncios

Anuncios

MONTAXE (INSTALACIÓN E FONDEO) DE  (10) LIÑAS DOBLES, TIPO LONG-LINE, PARA A CAPTACIÓN DE SEMENTE DE MEXILLÓN.

27 de maio de 2024

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso o servizo  de montaxe (instalación e fondeo) de dez (10) liñas dobles, tipo long-line, para a captación de semente de mexillón.

Pode descargar o documento base do concurso en formato .pdf pulsando na seguinte ligazón: 1_Bases concurso montaxe 10 liñas// Planos Long-Lines

Rogámoslle que, se esta oferta fóra do seu interese remítanos a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 20 de xuño de 2024 á seguinte dirección de email: opmega@opmega.com ou ben proceda á entrega da mesma nas nosas oficinas.

 


SUMINISTRO DE DEZ (10) LIÑAS DOBLES, TIPO LONG-LINE, PARA A CAPTACIÓN DE SEMENTE DE MEXILLÓN.

27 de maio de 2024

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso o servizo para o suministro (instalación e fondeo) de dez (10) liñas dobles, tipo long-line, para a captación de semente de mexillón.

Pode descargar o documento base do concurso en formato .pdf pulsando na seguinte ligazón: 1_Bases concurso sumin. 10 líneas cultivo// Planos Long-Lines

Rogámoslle que, se esta oferta fóra do seu interese remítanos a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 20 de xuño de 2024 á seguinte dirección de email: opmega@opmega.com ou ben proceda á entrega da mesma nas nosas oficinas.

 


SERVIZO DE ASESORAMENTO XURÍDICO AOS MEMBROS DA OPP-18 EN MATERIAS RELACIONADAS COA ACUICULTURA MARIÑA.

29 de febreiro de 2024

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso o servizo de asesoramento xurídico aos membros da OPP-18 en materias relacionadas coa acuicultura mariña. Pode descargar o documento basee do concurso en formato .pdf pulsando na seguinte ligazón: 1_Bases concurso asesoramiento

Rogámoslle que, se esta oferta fóra do seu interese remítanos a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 7 de marzo de 2024 á seguinte dirección de email: opmega@opmega.com ou ben proceda á entrega da mesma nas nosas oficinas.

 


SERVIZO PARA VERIFICACIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DO CULTIVO DE MEXILLÓN.

31de xaneiro de 2024

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18), no marco do noso Plan de Produción e Comercialización de 2024, sacamos a concurso os servizos para verificación de indicadores de sustentabilidade do cultivo de mexillón.

Pode descargar o Documento basee do concurso en formato .pdf pulsando neste link:2_OPMEGA_Bases concurso_Verificación indicadores

Rogámoslle que, se esta oferta fóra do seu interese remítanos a súa proposta para antes das 15:00 horas do 09 de febreiro de 2024 á seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Así mesmo, informámoslle que dispoñemos dun protocolo de selección de provedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

Reciba un cordial saúdo do equipo de OPP-18


SERVIZOS PARA A ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA XORNADA TÉCNICA EN 2024 DE OPMEGA

31 de xaneiro de 2024

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso os servizos para a organización e desenvolvemento da xornada técnica en 2024.

Pode descargar o Documento basee do concurso en formato .pdf pulsando neste link: OPMEGA_Bases concurso_Jornada

Rogámoslle que, se esta oferta fóra do seu interese remítanos a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 9 de febreiro de 2024 á seguinte dirección de email: opmega@opmega.com ou ben proceda á entrega da mesma nas nosas oficinas.

Dispoñemos dun protocolo de selección de provedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com.

Reciba un cordial saúdo do equipo de OPP-18.


 

XESTIÓN E COORDINACIÓN DA ASISTENCIA DE OPMEGA Á FEIRA SEAFOODEXPO GLOBAL 2024 DE BARCELONA

8 de xaneiro de 2024

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso a xestión e coordinación da asistencia de OPMEGA á feira SEAFOOD EXPO GLOBAL 2024 que se celebrará en Barcelona do 23 ao 25 de abril de 2024.

Pode descargar o Documento basee do concurso en formato .pdf pulsando neste link: 1_Bases concurso_SEAFOOD2024

Rogámoslle que, se esta oferta fóra do seu interese remítanos a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 12 de xaneiro de 2024 á seguinte dirección de email: opmega@opmega.com ou ben proceda á entrega da mesma nas nosas oficinas.

Dispoñemos dun protocolo de selección de provedores que pode consultar na nosa web. Reciba un cordial saúdo do equipo de OPP-18.

 

 

 


CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN MADRID 2023

21 de agosto de 2023

A Organización de Productores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso os servicios de deseño e execución dunha campaña de promoción en Madrid coa finalidade de transmitir fundamentalmente ao consumidor último as características do Mexillón  como un producto rico, saudable, natural, procedente dun cultivo tradicional, sostible e amigable co medio ambiente.

Pode descargar o Documento base do concurso en formato .pdf pulsando nesta ligazón :1_Bases concurso promoción Madrid 2023

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 28 de agosto de 2023 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en nuestra web www.opmega.com

 

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

 

 

 


OBRA CIVIL Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS (2) LÍNEAS PARA ELABORACIÓN DE MEJILLÓN FRESCO

02 de Agosto de 2023

A Organización de Productores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso a obra civil e actuacions complementarias necesarias para a correcta instalación  funcionamento das (2) líñaas do mexillón fresco.

Pode descargar o Documento base e pliego de prescripciones do concurso en formato .pdf pulsando nesta ligazón:Bases concurso linea mejillon obra civil

Adxúntase plano do lugar para a instalación das 2 líñas: Plano distribución de las 2 Líneas

Rogámoslle que, si esta oferta fora do seu interese remiítanos súa proposta antes das 15:00 h (CET) del 04 de agosto de 2023 á seguente dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

 

 ESTUDIO VIABILIDADE AUGA SALADA

01 de agosto de 2023

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso o estudio de viabilidade para poder obter agua salada e doce a través de perforacions verticaiss con destino a un criadero de bivalvos, na localidade de San Adrián de Cobres, no concello de Vilaboa (Pontevedra).

Pode descargar o Documento base e folla de prescripcións do concurso en formato .pdf pulsando neste ligazón:1_Bases concurso estudio viablilidade agua salada

Rogámoslle, si esta oferta fora do seu interés nos remita a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 08 de agosto de 2023 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 


ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO DE INSTALACIONS PARA HATCHERY

05 de Xullo de 2023

A Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso os servicios de elaboración de estudios previos para realizar un anteproxecto e proxecto para a creación e operación dun criadero de bivalvos.

Pode descargar o Documento base e folla de prescripcions do concurso en formato .pdf pulsando neste ligazón: 1.Bases concurso proyecto técnico hat.doc

Rogámoslle, si esta oferta fora do seu interés nos remita a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 12 de xullo de 2023 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 


ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO ANTEPROXECTO E PROXECTO DE INSTALACIONS PARA HATCHERY

05 de Xullo de 2023

A Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso os servicios de elaboración de estudios previos para realizar un anteproxecto e proxecto para a creación e operación dun criadero de bivalvos.

Pode descargar o Documento base e folla de prescripcions do concurso en formato .pdf pulsando neste ligazón: Bases Estudio Viabilidade Hatchery:

Rogámoslle, si esta oferta fora do seu interés nos remita a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 12 de xullo de 2023 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 


SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN PARA DÚAS LÍNEAS PARA A ELABORACIÓN DE MEXILLÓN FRESCO

16 de xuño de 2023

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso o suministro de equipamento eléctrico e instalación para dúas líneas para a elaboración de mexillón fresco de OPMEGA.

Pode descargar o Documento base e folla de prescripcións do concurso en formato .pdf pulsando neste ligazón: Bases concurso linea mejillon fresco_electricidad

Rogámoslle, si esta oferta fora do seu interés nos remita a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 21 de xuño de 2023 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 


DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE NOVA LÍÑA PARA O MEXILLÓN FRESCO DE OPMEGA

18 de abril de 2023

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso a dotación e instalación dunha nova líña para o mexillón fresco de OPMEGA.

Pode descargar o Documento base e folla de prescripcións do concurso en formato .pdf pulsando neste ligazón: Bases dot. e instalación línea fresco e Pliego dot. e instalación línea fresco-

Rogámoslle, si esta oferta fora do seu interés nos remita a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 21 de abril de 2023 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 


SERVICIOS PARA O DESEÑO E DESENROLO DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA PARA O 2023

22 de febreiro de 2023

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18), no marco de noso Plan de Producción e Comercialización de 2023, sacamos a concurso os servicios para o deseño e desenrolo da exposición fotográfica co  obxeto de poñer en valor o traballo das mulleres no sector mexilloeiro.

 

Pode descargar o Documento base do concurso en formato .pdf pulsando neste link:OPMEGA_Bases concurso

 

Pregamóslle que, si esta oferta fora do seu interese nos remita a súa proposta para prestar o apoio técnico para o deseño e desenrolo a exposición fotográfica, antes das 15:00 horas do 1 de marzo de 2023 á seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

 

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.


XESTIÓN E COORDINACIÓN DA ASISTENCIA DE OPMEGA A FEIRA SEAFOODEXPO GLOBAL 2023

21 de febreiro de 2023

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso a xestión e coordinación da asistencia de OPMEGA á feira SEAFOODEXPO GLOBAL 2023 que se celebrará en Barcelona do 25 ao 27 de abril de 2023

Pode descargar o Documento base do concurso en formato .pdf pulsando neste link: Bases concurso_SEAFOOD23

Pregámoslle que, si esta oferta fora do seu interese nos remita a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 03 de marzo de 2023 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com o ben proceda a  entrega da mEsma en nosas oficiñas.

 

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web, www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-


ASITENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA MEJILLÓN FRESCO. 

 

10 de febrero de 2023

A Organización de Productores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso os servicios de elaboración de estudios previos e dirección de obra da instalación de línea para o mexillón fresco.

Pode descargar o Documento base do concurso en formato .pdf pulsando neste link: Bases Asistencia Técnica nueva línea mejillón fresco

Rogámoslle que, si esta oferta fora do seu interés nos remita a súa proposta antes daas 15:00 h (CET) do 17 de febreiro de 2023 a  seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar nosa web www.opmega.com

 

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 


ISEÑO E  EXECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA FEIRA SEAFOOD 2023

 

09 de xaneiro de 2023

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso o deseño e execución de construcción de stand para feira Seafool 2023.

Pode descargar o Documento basee do concurso en formato .pdf pulsando nesta ligazón: 1_Bases concurso diseño stand Seafood23

Rogámoslle que, se esta oferta fóra do seu interese remítanos a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 13 de xaneiro de 2023 á seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de provedores que pode consultar na nosa web: www.opmega.com

 

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.


SERVICIO DE ASESORAMENTO XURÍDICO AOS MEMBROS DA OPP-18 EN MATERIAS RELACIONADAS COA ACUICULTURA MARIÑA PARA A ANUALIDADE 2023.

19 de nadal de 2022

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso o servicio de asesoramento xurídico aos membros da OPP-18 en materias relacionadas coa acuicultura mariña para a anualidade 2023

Pode descargar o Documento base e folla de prescripcións do concurso en formato .pdf pulsando neste ligazón: Bases de Concurso Asesoramiento Marítimo

Rogámoslle, si esta oferta fora do seu interés nos remita a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 26 de nadal de 2022 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 

 


CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN BILBAO 2022

02 de novembro de 2022

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso os servicios de deseño e execución dunha campaña de promoción en Madrid coa finalidade de transmitir fundamentalmente ao consumidor último as características do Mexillón de Galicia como un produto rico, saudable, natural, procedente dun cultivo tradicional, sostible e amigable co medio ambiente.

Pode descargar o documento bases do concurso en formato .pdf pulsando en este link: 1_Bases concurso Bilbao 2022

Le

Rogámoslle que, si esta oferta fora do seu interés nos remita a súa proposta antes daas 15:00 h (CET) do 4 de outubro de 2023 a  seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar nosa web :opmega@opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.


CAMPAÑA DE PROMOCIÓN MADRID 2022

26 de septiembre de 2022

A  Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso os servicios de deseño e execución dunha campaña de promoción en Madrid coa finalidade de transmitir fundamentalmente ao consumidor último as características do Mexillón de Galicia como un produto rico, saudable, natural, procedente dun cultivo tradicional, sostible e amigable co medio ambiente.

Puede descargar o documento base do concurso en formato .pdf pulsando nesta ligazón:1_Bases concurso Madrid 2022

Rogámoslle que, si esta oferta fora do seu interese remítanos a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 04 de outubro de 2022 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na  nosa web www.opmega.com

 

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

 


DOTACIÓN DA PLANTA DE CALIBRAXE DUNHA CLASIFICADORA ÓPTICA CON TECNOLOXÍA LÁSER

16 de maio de 2022

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso a dotación da planta de calibraxe dunha clasificadora óptica con tecnoloxía láser.

Pode descargar o Documento bases do concurso en formato .pdf pulsando neste link: _Bases concurso

Pregámoslle que, si esta oferta fora do seu interese nos remita súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 25 de maio de 2022 a  seguinte dirección de email: opmega@opmega.com o ben proceda a entrega da mesma nas nosas oficiñas.

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web. www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 

 


 

 

XESTIÓN E COORDINACIÓN DA ASISTENCIA DE OPMEGA A FEIRA SEAFOODEXPO GLOBAL 2022

21 de febreiro de 2022

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso a xestión e coordinación da asistencia de OPMEGA á feira SEAFOODEXPO GLOBAL 2022 que se celebrará en Barcelona do 26 ao 28 de abril de 2022

Pode descargar o Documento base do concurso en formato .pdf pulsando neste link: Bases concurso_SEAFOOD22

Pregámoslle que, si esta oferta fora do seu interese nos remita a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 28 de febreiro de 2022 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com o ben proceda a  entrega da mEsma en nosas oficiñas.

 

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web, www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-

 

 


 

 

SERVICIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA XORNADA TÉCNICA EN 2022 DE OPMEGA

21 de febreiro de 2022

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18), no marco de noso Plan de Producción e Comercialización de 2022, sacamos a concurso os servicios para a organización e desenvolvemento da xornada técnica en 2022.

Pode descargar o Documento bases do concurso en formato .pdf pulsando neste link: Bases concurso-xornada Técnica 22

Pregámoslle que, si esta oferta fora do seu interese nos remita súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 28 de febreiro do 2022 a  seguinte dirección de email: opmega@opmega.com o ben proceda a entrega da mesma nas nosas oficiñas.

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web. www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 

 

 

 


Deseño e desenvolvemento de campaña para a posta en valor do oficio

21 de febreiro de 2022

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso o deseño e desenvolvemento dunha campaña promocional dirixida a fomentar o coñecemento das oportunidades laborais que o mundo do mar pode ofrecer e fomentar así o relevo xeneracional no sector da acuicultura, a desenvolver nas comarcas de Muros e Noia e Pontevedra e Vigo.

Pode descargar o Documento bases do concurso en formato .pdf pulsando neste link: Valor oficio_Bases concurso

Pregámoslle que, si esta oferta fora do seu interese nos remita súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 28 de febreiro do 2022 a  seguinte dirección de email: opmega@opmega.com o ben proceda a entrega da mesma nas nosas oficiñas.

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web. www.opmega.com

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 

 

 

 


 

 

 


CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN VALENCIA

02 de novembro de 2021

 

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso os servicios de deseño e execución dunha campaña de promoción en Valencia coa finalidade de transmitir fundamentalmente ao consumidor final as características do Mexillón de Galicia como produto rico, saudable, natural, procedente dun cultivo tradicional, sostible e amigable co medio ambiente.

Pode descargar o documento bases do cocurso en formato .pdf pulsando en este link: 2_Bases concurso Valencia 2021

Pregámoslle que, si esta oferta fora do seu interese nos remita a súa proposta antes das 15:00 h (CET) del 05 de novembro de 2021 a  seguiente dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

 

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.

 


CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN MADRID

 

06 de agosto de 2021

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (OPP–18) sacamos ao concurso os servizos de deseño e execución dunha campaña de promoción.

Pode descargar o Documento base do concurso en formato .pdf pulsando neste link: Bases concurso campaña promocion

Pregámoslle que, si esta oferta fora do seu interese envíe  a súa proposta antes das 15:00 h (CET) do 12 de agosto de 2021 a seguinte dirección de email: opmega@opmega.com

Dispoñemos dun protocolo de selección de proveedores que pode consultar na nosa web www.opmega.com

 

Reciba un cordial saudo do equipo de OPP-18.


DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL EN LA PLANTA DE CALIBRAJE Y COCEDERO DE MEJILLÓN.

26 de julio de 2021

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso los servicios para la dotación e instalación de frío industrial en la planta de calibraje y cocedero de mejillón.

 

Puede descargar el documento base del concurso en formato .pdf pulsando en este link: Bases concurso  y  Prescripciones tecnicas y planos

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 2 de agosto de 2021 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

 

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en nuestra web: www.opmega.com

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

__________________________________________________________________________________________________

DOTACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD PRODUCTIVA PARA EL CONGELADO Y ENVASADO DE MEJILLÓN

28 de junio de 2021

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso los servicios para la dotación e instalación del equipamiento para la implantación de unidad productiva para el congelado y envasado de mejillón.

Puede descargar el documento base del concurso en formato .pdf pulsando en este link: Bases concurso

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 05 de julio de 2021 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en nuestra web: www.opmega.com

 

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

__________________________________________________________________________________________________

DOTACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD PRODUCTIVA PARA EL CONGELADO Y ENVASADO DE MEJILLÓN

28 de junio de 2021

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso los servicios para la dotación e instalación del equipamiento para la implantación de unidad productiva para el congelado y envasado de mejillón.

Puede descargar el documento base del concurso en formato .pdf pulsando en este link: Bases concurso

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 05 de julio de 2021 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en nuestra web: www.opmega.com

 

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

__________________________________________________________________________________________________

ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIRECCIÓN DE OBRA NECESARIOS PARA LA IMPLANTACION DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA PARA EL CONGELADO Y ENVASADO DE MEJILLÓN

21 de junio de 2021

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso la asistencia técnica para la elaboración de estudios previos y dirección de obra necesarios para la implantación de unidad productiva para el congelado y envasado de mejillón.

Puede descargar el documento base del concurso en formato .pdf pulsando en este link: Bases concurso

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 28 de junio de 2021 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en nuestra web: www.opmega.com

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

__________________________________________________________________________________________________

Diseño y desarrollo de campaña para la puesta en valor del oficio

15 de febrero  de 2021

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso  el diseño y desarrollo  de una campaña  promocional dirigida a fomentar el conocimiento de las oportunidades laborales que el mundo del mar puede ofrecer y fomentar así el relevo generacional en el sector de la acuicultura.

Puede descargar el Documento base del concurso en formato.pdf pulsando en este link: Valor oficio_Bases concurso

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 01 de marzo de 2021 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

O bien proceda a la entrega de la misma en nuestras oficinas.

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

_________________________________________________________________________________________________

Diseño y desarrollo de campaña para la puesta en valor del oficio

15 de febrero  de 2021

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso  el diseño y desarrollo  de una campaña  promocional dirigida a fomentar el conocimiento de las oportunidades laborales que el mundo del mar puede ofrecer y fomentar así el relevo generacional en el sector de la acuicultura.

Puede descargar el Documento base del concurso en formato.pdf pulsando en este link: Valor oficio_Bases concurso

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 01 de marzo de 2021 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

O bien proceda a la entrega de la misma en nuestras oficinas.

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

__________________________________________________________________________________________________

Campaña de promoción en Valencia

05 de octubre de 2020

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso los servicios de diseño y ejecución de una campaña de promoción en Valencia con la finalidad de transmitir fundamentalmente al consumidor último las características del Mejillón de Galicia como un producto rico, saludable, natural, procedente de un cultivo tradicional, sostenible y amigable con el medio ambiente.

Puede descargar el Documento base del concurso en formato .pdf pulsando en este link: Bases concurso

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 09 de octubre de 2020 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en nuestra web www.opmega.com

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

Suministro del equipamiento y mobiliario e instalación para la puesta en marcha de un laboratorio para la realización de análisis microbiológicos

03 de julio de 2020

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso el suministro del equipamiento y mobiliario e instalación para la puesta en marcha de un laboratorio para la realización de análisis microbiológicos.

Puede descargar el Documento base del concurso en formato .pdf pulsando en este link.

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 10 de julio de 2020 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en nuestra web www.opmega.com.

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

Servicios de elaboración de estudios previos y dirección de obra de la instalación de una planta de calibraje y cocedero de mejillón.

03 de julio de 2020

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso los servicios de elaboración de estudios previos y dirección de obra de la instalación de una planta de calibraje y cocedero de mejillón.

Puede descargar el Documento base del concurso en formato .pdf pulsando en este link.

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 10 de julio de 2020 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en nuestra web www.opmega.com.

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.

Redacción del proyecto técnico, dotación e instalación del equipamiento para la puesta en marcha de planta de calibraje y cocedero de mejillón

03 de julio de 2020

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP–18) sacamos a concurso la redacción del proyecto técnico, dotación e instalación del equipamiento para la puesta en marcha de planta de calibraje y cocedero de mejillón.

Puede descargar el Documento base del concurso en formato .pdf pulsando en este link:

Le rogamos que, si esta oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 10 de julio de 2020 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en nuestra web www.opmega.com

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18

Diseño y desarrollo de campaña para la puesta en valor del oficio

01 de abril de 2020

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP-18) sacamos a concurso el diseño y desarrollo de una campaña promocional dirigida a fomentar el conocimiento de las oportunidades laborales que el mundo el mar puede ofrecer y fomentar así el relevo generacional en el sector de la acuicultura.

Puede descargar el Documento base del concurso en formato.pdf pulsando en este link: Bases del concurso Bateate

Le rogamos que, si este oferta fuera de su interés nos remita su propuesta antes de las 15:00 h (CET) del 8 de abril de 2020 a la siguiente dirección de email: opmega@opmega.com o bien proceda a la entrega de la misma en nuestra oficinas.

Reciba un cordial saludo del equipo de OPP-18.