A.P.M Antón Fernández

A.P.M Antón Fernández foi constituida como asociación o 8 de Xullo de 2020.

Actualmente conta con 4 socios e 19 bateas repartidas polas rías galegas.

 

 

 

 

 

                                                                             Enderezo: Santradán 34,

                                                                                                36142 San Adrián de Cobres

                                                                                               VILABOA-PONTEVEDRA

                                                                                               TLF: 986.67.22.11

A.P.M. ANTÓN FERNÁNDEZ