Mexillóns á crema

Preparación:

Límpanse os mexillóns e ábrense con vapor, un pouquiño de auga, tamén coa cebola picada. Unha vez abertos escúrrense e resérvase a auga, retírase a cuncha baleira e colócanse os mexillóns nunha cazola de barro. Finalmente bótase a salsa por encima co perexil picado.

Preparación da Salsa:

Se funde la mantequilla en un cazo y se echa la harina, se refríe y se echa la leche. Se trabaja con unas barillas para que no coja grumos, se deja cocer un poco y agregamos la nata, quedando la salsa terminada.

Fúndese a manteiga nun cazo e bótase a fariña, refríese e bótase o leite. Trabállase cunhas barillas para que non colla grumos, déixase cocer un pouco e agregamos a nata, quedando a salsa terminada.